Kurslar

SALON B
1.TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ KURSU
28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA
07:45-08:00 Açılış: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)
08:00-09:30 Bağışıklık Sistemi ve T Hücre

Oturum Başkanı: Murat Tombuloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir)

Bağışıklık Sistemine Genel Bakış: Tevfik Akoğlu (İstanbul)
T-Hücre Altkümeleri, Fonksiyonları ve T-B Hücre Etkileşimi: Ali Uğur Ural (Özel Bayındır Hastanesi, Ankara)
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-12:15 Transplant İmmünolojisi ve Tümor Bağışıklığı

Oturum Başkanı: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Transplantasyon İmmünolojisine Genel Bir Bakış: Haluk Barbaros Oral (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Tümör Bağışıklığı: Dicle Güç (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
HLA Antijenleri, İmmün Tolerans ve Regülasyonu: Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara)
12:15-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 GVHD

Oturum Başkanı: Siret Ratip (Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, İstanbul)

GVHD’nin Patogenezisi (Akut karşın Kronik): Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara)
GVHD Yönetimi (Akut ve Kronik): Ender Soydan (Medicana International Hospital, Ankara)
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-17:30 Post Transplant İmmünoloji

Oturum Başkanı: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

Post Transplant Relaps Olan Hastalarda Hücresel Tedavi Yaklaşımları: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Kemik İliği Nakli Sonrası Bağışıklığın Yeniden Yapılanması ve Aşılama: Aydan İkincioğulları (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:30-18:00 Günün Özeti/ Kapanış

 

SALON 7
4. JACIE KURSU
28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA
09:00-09:30 Açılış ve Kurs Hakkında Kısa Bilgilendirme: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı), Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
09:30-10:15 JACIE Standarts: Eoin McGrath (JACIE Operations Manager EBMT Executive Office Barcelona, Spain)
10:15-11:00 Current Status of JACIE Accreditation: Eoin McGrath (JACIE Operations Manager EBMT Executive Office Barcelona, Spain)
11:00-11:30 Kahve Molası- Coffee Break
11:30-12:00 Akreditasyon Süreci; Hazırlık, Başvuru, Denetim ve Denetim Sonrası: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
12:00-12:30 Kalite Yönetimi Genel Bakış: Songül Tepebaşı (Başkent Üniversitesi, Adana)
12:30-14:00 Öğle Yemeği- Lunch
14:00-14:30 Personel, Görev Tanımı, Organizasyon Şeması ve Yeterlilik: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)
14:30-15:00 Donör Seçimi, Değerlendirme ve Yönetimi: Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
15:00-15:30 Veri Yönetimi ve Elektronik Kayıtlar: Yener Koç (Medical Park Hastanesi, Antalya)
15:30-16:00 Kahve Molası- Coffee Break
16:00-16:30 Akreditasyon Sürecindeki Güçlükler; Sorular ve Pratik Çözüm Önerileri: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)
16:30-17:30 Ortak Tartışma Platformu:
Oturum Başkanı: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
*Kalite Yöneticileri ile Soru Cevap: Canan Alakuş (İstanbul Üniversitesi,İstanbul), Leyla Ataseven (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Songül Tepebaşı (Başkent Üniversitesi, Adana)
*Denetçilerle Soru Cevap: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana), Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul) ,Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara),Yener Koç (Medical Park Hastanesi, Antalya)
*Direktörlerle Soru Cevap: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana), Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri) , Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
17:30 Kapanış
20:30-22:30 Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Başkan: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara)

 

Salon B
1.TRANSPLANTASYON KOORDİNATÖRLERİ KURSU
2 MART 2018, CUMA
08:15- 08:30 Açılış: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)
08:30-10:00 Oturum Başkanı: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
* Güncel Yönetmelik Işığında KHNÜ Alt Yapı ve Personel: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)

* Transplant Koordinatörü Görev Tanımı/Ülkemizde TK Sorumluluk Alanı: Nurcan Özçelik (Şişli Florence Nightingale, İstanbul)

* Akrabadışı Tarama Algoritması, Konfirmasyon ve w/u Süreci, Clearence Kavramları/ BMDW Online Temel Tarama Nasıl Yapılır?: Fatma Savran Oğuz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) 

10:00-12:00 Sağlık Otoritesi ve Kemik İliği Nakli (A SALON)

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

*Geri Ödemede Güncelleme: Metin Dağ (Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara)

*Yurtdışı Akrabadışı Verici Tarama Sürecinde Geri Ödeme:  Nihan Banu Aydaniç (Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul)

*TÜRKÖK’de Son Durum: Medine Hasçuhadar (Sağlık Bakanlığı, Ankara)

*İleri Tedavi Tıbbi Ürünler (ATMP) ile ilgili Türkiye Stratejisi: Fikriye Handan Çelikel (TİTCK-İlaç Ruhsatlandırma Dairesi, Ankara)

12:00-12:15 Kahve Molası
12:15-13:45 Kök Hücre Naklinde Temel Kavramlar

Oturum Başkanı: Mahmut Çarin (İstinye Üniversitesi, İstanbul), Gülsan Türköz Sucak (Medical Park Hastanesi, İstanbul)

*HLA Temel Yapı, Tanımlamalar /HLA Temel Tanımlama Metodları/HLA Taramada Temel Doğrular ve Yanlışlar: Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara)

*PRA: Mutlu Kasar (Başkent Üniversitesi, Adana)

*Kimerizm: Hülya Bilgen (Medipol Mega Hastanesi, İstanbul)

13:45-14:30 Öğle Yemeği
14:30-16:30 Oturum Başkanı: Tülay Özçelik (Şişli Florence Nigthingale Hastanesi, İstanbul), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
* Güncel Endikasyon Listesi (Erişkin): Ayşe Salihoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

* Güncel Endikasyon Listesi (Pediatri): Arzu Akçay (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)

* Kemik İliği Nakli Konsey Kararı Öncesi ve Sonrası Süreçte KİT Koordinatörünün Rolü: Filiz Akal (Ankara Üniversitesi, Ankara)

* Tarama Merkezinde Sık Karşılan Sorunlar: Gamze Ceylan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

* TÜRKÖK Donörü Geldi Neler Yaşanır? Erişkin Gözü ile Kök Hücre Toplama: Mahmut Yeral (Başkent Üniversitesi, Adana)

* TÜRKÖK İşleyişi: Medine Hasçuhadar (Sağlık Bakanlığı, Ankara)

 

SALON B
10. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı
3 Mart 2018, Cumartesi
08:15- 08:30  Açılış: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)
08:30-10:00 Kök Hücre Naklinde Yeni Gelişmeler Işığında Hemşirelik Uygulamalarında Değişiklikler: Seçkin Erdal (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)
Aferez Hemşireliğinde Son Durum: Toplama, Dondurma, Saklama: Sevgi Kahyaoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
“Özel Hasta Gruplarında Hemşirelik Uygulamalarında Farklılıklar
*Geriatrik Hasta Grubu: Nebahat Öztürk (Ankara Üniversitesi, Ankara)
*Pediatrik Hasta Grubu: Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
10:00-10:30 Kahve Molası
10:30-12:00 Hazırlama Rejimleri Yoğunluklarına Göre Hemşirelik Hizmeti Değişir mi?: Tuğba Eraydın (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Kök Hücre İnfüzyonu Öncesi ve Sonrasında Alıcı ve Verici İzlemi: Hülya Çakır (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Kemik İliği Nakli Hemşireliğinde Acil Hasta Yönetimi: Özlem Kalkan (Medicana International Hospital, Ankara)
Kemik İliği Nakli Hastasında Kateter Bakımı ve Damar Yolu: Solmaz Zeybekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
12:00-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:30 Kemik İliği Nakli Sonrası Erken Komplikasyonlarda Hemşirenin Rolü-Erişkin Açısı ile: Sibel Çiftçi (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

Kemik İliği Nakli Sonrası Erken Komplikasyonlarda Hemşirenin Rolü-Pediatri Açısı ile: Şerife Kaya (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Akut GVHD’de Yapılması Gerekenler: Ceylan Acarlar (Medicalpark Hastanesi, İzmir)
Taburculuk ve Ayaktan Hasta Hizmetleri Yönetimi: İlke Bıçakçı (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul) 
14:30-15:00 Kahve Molası
15:00-16:10 Kemik İliği Nakli Hastasında Transfüzyon İlkeleri ve Hemovijilans: Fatma Atasayar (Medstar Hastanesi, Antalya)
Kemik İliği Nakli Hastalarının Psikososyal Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Gaye Çolak Çakırgil (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
Kemik İliği Nakli Hemşireliği Hizmetlerinde Kalite Nedir?: Fatma Varal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)