BİLİMSEL PROGRAM

SALON A
1.TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ KURSU
28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA
07:45-08:00 Açılış: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
08:00-09:30 Bağışıklık Sistemi ve T Hücre
Bağışıklık Sistemine Genel Bakış: Tevfik Akoğlu (İstanbul)
T-Hücre Altkümeleri, Fonksiyonları ve T-B Hücre Etkileşimi: Ali Uğur Ural (Özel Bayındır Hastanesi, Ankara)
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-12:15 Transplant İmmünolojisi ve Tümor Bağışıklığı
Transplantasyon İmmünolojisine Genel Bir Bakış: Haluk Barboros Oral (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa)
Tümör Bağışıklığı: Dicle Güç (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
HLA Antijenleri, İmmün Tolerans ve Regülasyonu: Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara)
12:15-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 GVHD
GVHD’nin Patogenezisi (Akut karşın Kronik): Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara)
GVHD Yönetimi (Akut ve Kronik): Ender Soydan (Medicana Hastanesi, Ankara)
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-17:30 Post Transplant İmmünoloji
Post Transplant Relaps Olan Hastalarda Hücresel Tedavi Yaklaşımları: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Kemik İliği Nakli Sonrası Bağışıklığın Yeniden Yapılanması ve Aşılama: Aydan İkincioğulları (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:30-18:00 Günün Özeti/ Kapanış

 

SALON B
4. JACIE KURSU
28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA
09:00-09:30 Açılış ve Kurs Hakkında Kısa Bilgilendirme: Güner Hayri Özsan ( Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
09:30-10:15 JACIE Standarts: Eoin McGrath (JACIE Operations Manager EBMT Executive Office Barcelona, Spain)
10:15-11:00 Current Status of JACIE Accreditation: Eoin McGrath (JACIE Operations Manager EBMT Executive Office Barcelona, Spain)
11:00-11:30 Kahve Molası- Coffee Break
11:30: 12:00 Akreditasyon Süreci; Hazırlık, Başvuru, Denetim ve Denetim Sonrası: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
12:00-12:30 Kalite Yönetimi Genel Bakış: Songül Tepebaşı (Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Adana)
12:30 14:00 Öğle Yemeği- Lunch
14:00-14:30 Personel, Görev Tanımı, Organizasyon Şeması ve Yeterlilik: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)
14:30-15:00 Donör Seçimi, Değerlendirme ve Yönetimi: Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
15:00-15:30 Veri Yönetimi ve Elektronik Kayıtlar: Yener Koç (Medical Park, Antalya)
15:30-16:00 Kahve Molası- Coffee Break
16:00-16:30 Akreditasyon Sürecindeki Güçlükler; Sorular ve Pratik Çözüm Önerileri: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)
17:00 -18:00 Ortak Tartışma Platformu:
Oturum Başkanı: Muhlis Cem Ar ( İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
*Kalite Yöneticileri ile Soru Cevap: Canan Alakuş (İstanbul Üniversitesi,İstanbul), Leyla Ataseven (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Songül Tepebaşı (Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Adana)
*Denetçilerle Soru Cevap: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversites, Adana), Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul) ,Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara),Yener Koç (Medical Park, Antalya)
*Direktörlerle Soru Cevap: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana), Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri) , Teoman Soysal ( İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
18:00 Kapanış- Closing

 

1 Mart 2018 PERŞEMBE

Salon A Salon B
08:30-09:30 General Allogeneic Transplantation-1/Genel Allojeneik Transplantasyon-1: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Cafer Adıgüzel (Medical Park Hastanesi, İstanbul)
HLA ve Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu: Mehmet Ali Öktem (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Management of Relaps After Allogeneic Transplantation, in New Molecules Era. From DLI, to 2nd Allo HSCT: Nicolaus Kröger (University Hospital Hamburg, Germany)
09:30-10:00 Coffee Break/Kahve Molası
10:00-11:00 General Allogeneic Transplantation-2/Genel Allojenik Transplantasyon- 2: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
Haploidentik Kök Hücre Nakilleri MSD ve MUD Kadar Etkili mi?: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
Engraftment Failure Poor Graft Function: TBA
11:00-11:15 Coffee Break/Kahve Molası
11:15-12:15 Preparatory Regimes and Associated Complications/Hazırlık Rejimleri ve İlişkili Komplikasyonlar: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
Personalized Conditioning Regimen For HSCT: Finding The Best Fit: Ibrahim Yakoub-Agha (Lille University Hospital, France)
Yüksek Doz Kemoterapi Sonrası Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu: Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul) 
12:15-13:30 Öğle Yemeği/Lunch – Poster Tartışması
13:30-14:30

UYDU SEMPOZYUMU

14:30-15:00 Coffee Break/Kahve Molası
15:00-16:30 Lenfoproliferatif Hastalıklarda Kök Hücre Nakli: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) HKHN Endikasyonu Tartışmalı Hastalıklar ve Zor Nakiller: Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara), Atila Tanyeli (Memorial Hastanesi, İstanbul)
Multipl Myelomda OKHN Tarih mi Olacak?: Seçkin Çağırgan (Medicalpark Hastanesi, İzmir) Nörometabolik Hastalıklarda HKHN: Ne Zaman? Kime? Nasıl? : Barış Kuşkonmaz (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Hodgkin Lenfomada Transplantasyon ve Yeni İlaçların Zamanlaması: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) Konjenital Nötropenide Güncel Tedavi: G-CSF ve HKHN’nin Yeri: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir )
KLL ve Düşük Dereceli Lenfomada Nakil Zamanlaması: Olga Meltem Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul) Primer HLH: Gülyüz Öztürk (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
16:30-16:45 Coffee Break/Kahve Molası
16:45-18:00 Zor Vakalar: Bülent Antmen (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana), Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Donörden Hücre Toplanamadı, Ne Yapalım?: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana)
Preemptif Tedaviye Rağmen CMV DNA Artıyor: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Donör 65 Yaşında MUD Tarayalım mı?: Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Eyvah Konak Hücreleri Geri mi Geliyor? Kimerizm İzlenmesi: Mehmet Akif Yeşilipek (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
HKHN’nde Alloimmunizasyon ve Yönetimi: Fatih Erbey (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
18:00 Açılış Kokteyli (Fuaye Alanı)

 

2 Mart 2018 CUMA

SALON A
08:30-:09:30 Türkiye’de Kök Hücre Nakli: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Türkiye’de Kök Hücre Nakil Endikasyonlarının Güncel EBMT IBMTR Endikasyonları ile Karşılaştırılması (Kök Hücre Nakil Yönergesi): Zeynep Şahika Akı (Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
Türkiye’de Son Durum Erişkin, Pediatri: DSA
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-12:00 Sağlık Otoritesi Ve Kemik İliği Nakli: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Geri Ödemede Güncelleme: Metin Dağ (Ankara)
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler (ATMP)  ile İlgili Türkiye  Stratejisi: DSA
TÜRKKÖK’de Son Durum: DSA
12:00-12:15 Kahve Molası
12:15-13:15 UYDU SEMPOZYUMU
13:15-14:15 Öğle Yemeği – Poster Tartışması
14:15-15:45 Kök Hücre Naklinde Erken Komplikasyonlar: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Transplant İle İlişkili Mikroanjiopatiler: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Hastamın Ateşi Düşmedi !!: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Steroid Tedavisine Dirençli Akut GVHD’de Tedavi Yaklaşımları: Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
15:45-16:05 Kahve Molası
16:05-17:45 Kök Hücre Naklinde Geç Komplikasyonlar: Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli), Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Kronik GVHH İmmünobiyolojisi: Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
cGVHD NIH Konsensus Sonuçları: Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Pulmoner Komplikasyonlar: Özlem Özdemir Kumbasar (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Transplantasyon Sonrası Hemofagositik Sendroma Yaklaşım: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:45-18:00 Kahve Molası
18:00-19:00 Sözlü Sunu Oturumu
21:00-21:30 Ödül Töreni
21:30-00:00 Konser

 

Salon B
1.Transplantasyon Koordinatörleri Kursu
09:00-09:45 1-Güncel Yönetmelik Işığında KHNÜ Alt Yapı ve Personel
09.45-10:30 2-Transplant Koordinatörü Görev Tanımı/Ülkemizde TK Sorumluluk Alanı
10:30- 11:15 3-Akrabadışı Tarama Algoritması, Konfirmasyon ve w/u Süreci, Clearence Kavramları/ BMDW Online Temel Tarama Nasıl Yapılır?: Fatma Savran Oğuz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
11:15-11:45 Kahve Molası
11:45-13:15 Mahmut Çarin (İstinye Üniversitesi, İstanbul)
4-Kök Hücre Naklinde Temel Kavramlar
*HLA Temel Yapı, Tanımlamalar /HLA Temel Tanımlama Metodları/HLA Taramada Temel Doğrular ve Yanlışlar
*PRA: Mutlu Kasar (Başkent Üniversitesi, Adana)
*Kimerizm: Hülya Bilgen (Medipol Mega Hastanesi, İstanbul)
13:15-14:15 Öğle Yemeği
14:15-15:00 5-Güncel Endikasyon Listesi
15:00-15:45 6-Optimal Tarama Başlama Zamanı ve HLA Tarama Geri Ödemesi
15:45-16:30 7-Koordinatör-Tarama Merkezi-TÜRKKÖK-Toplama Merkezi Ortak Oturumu: Mahmut Yeral (Başkent Üniversitesi, Adana)

3 Mart 2018 CUMARTESİ

SALON A
08:30-10:00 Akut Lösemiler: Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Deniz Sargın (İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul)
Akut Lösemilerde 9/10 Akrabadışı Verici Yerine Haploidentik Verici Kullanılabilir mi? – Erişkin Gözü ile: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Akut Lösemilerde 9/10 Akrabadışı Verici Yerine Haploidentik Verici Kullanılabilir mi? – Pediatrist Gözü ile: Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Refrakter Lösemilerde KHN’nin Yeri Var mı? Varsa Nasıl? – Erişkin Gözü ile: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)
Refrakter Lösemilerde KHN’nin Yeri Var mı? Varsa Nasıl? – Pediatrist Gözü ile: Namık Yaşar Özbek (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara)
AML’de Hedefe Yönelik Tedaviler, Nakil Öncesi ve Sonrası Takip – Erişkin Gözü ile: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AML’de Hedefe Yönelik Tedaviler, Nakil Öncesi ve Sonrası Takip – Pediatrist Gözü ile: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
10:00-10:30 Coffee Break/Kahve Molası
10:30-11:30 Akut Lenfoblastik Lösemi: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Volkan Hazar (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
ALL’de KHN Yaklaşımı – Pediatrist Gözü İle: Tunç Fışgın (Medicalpark Bahçelievler Hospital, İstanbul)
ALL’de KHN Yaklaşımı – Erişkin Gözü İle: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)
ALL’de KHN Sonrası Remisyonda Hedefe Yönelik Tedavilerin Yeri – Pediatrist Gözü ile: Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)
ALL’de KHN Sonrası Remisyonda Hedefe Yönelik Tedavilerin Yeri-  Erişkin Gözü ile: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)
11:30-12:00 Coffee Break/Kahve Molası
12:00-13:00  UYDU SEMPOZYUMU
13:00-13:45 Öğle Yemeği/Lunch – Poster Tartışması
13:45- 15:15 Treatments That Can Replace Stem Cell Transplantation in Future/Gelecekte KHN’nin Yerini Alabilecek Tedaviler: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Günhan Gürman (Ankara Üniversitesi, Ankara)
IL-15 and NK Cell Approaches to Prevent or Treat Relapse?: Jeffrey Miller (University of Minesota, USA)
İndüklenmiş PKH (iPS): Açelya Yılmazer Aktuna (Ankara Üniversitesi, Ankara)
CARTs in Academic Setting: Alvaro Urbano Ispizua (Josep Carreras Leukaemia Research Institue, Spain)

 

10. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı
08:30-10:00 Kök Hücre Naklinde Yeni Gelişmeler Işığında Hemşirelik Uygulamalarında Değişiklikler
Aferez Hemşireliğinde Son Durum: Toplama, Dondurma, Saklama
“Özel Hasta Gruplarında Hemşirelik Uygulamalarında Farklılıklar
*Geriatrik Hasta Grubu
*Pediatrik Hasta Grubu
10:30-12:00 Hazırlama Rejimleri Yoğunluklarına Göre Hemşirelik Hizmeti Değişir mi?
Kök Hücre İnfüzyonu Öncesi ve Sonrasında Alıcı ve Verici İzlenimi: Hülya Çakır (Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul)
KİN Hemşireliğinde Acil Hasta Yönetimi
KİN Hastasında Kateter Bakımı ve Damar Yolu
12:00-13:15 Öğle Yemeği
13:14-14:30 KIN Sonrası Erken Komplikasyonlarda Hemşirenin Rolü: Sibel Çiftçi (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Akut GVHD’de Yapılması Gerekenler
Taburculuk ve Ayaktan Hasta Hizmetleri Yönetimi
14:30-15:00 Ara
15:00-16:10 KİN Hastasında Transfüzyon İlkeleri ve Hemovijilans
KİN Hastalarının Psikososyal Yönetiminde Hemşirenin Rolü
KİN Hemşireliği Hizmetlerinde Kalite Nedir?: Fatma Varal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)