BİLİMSEL PROGRAM

 

1 Mart 2018 PERŞEMBE

Salon A Salon B
08:30-09:30 General Allogeneic Transplantation-1/Genel Allojeneik Transplantasyon-1

Scientific Chairs/Oturum Başkanları: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Cafer Adıgüzel (Medical Park Hastanesi, İstanbul)

HLA ve Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu: Mehmet Ali Öktem (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Management of Relaps After Allogeneic Transplantation, in New Molecules Era. From DLI, to 2nd Allo HSCT: Nicolaus Kröger (University Hospital Hamburg, Germany)
09:30-10:00 Coffee Break/Kahve Molası
10:00-11:00 General Allogeneic Transplantation-2/Genel Allojeneik Transplantasyon- 2

Scientific Chairs/Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

Haploidentik Kök Hücre Nakilleri MSD ve MUD Kadar Etkili mi?: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
Engraftment Failure Poor Graft Function: Marie-Therese Rubio (Medecin Hematologie CHRU, France)
11:00-11:15 Coffee Break/Kahve Molası
11:15-12:15 Preparatory Regimes and Associated Complications/Hazırlık Rejimleri ve İlişkili Komplikasyonlar

Scientific Chairs/Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

Personalized Conditioning Regimen For HSCT: Finding The Best Fit: Ibrahim Yakoub-Agha (Lille University Hospital, France)
Yüksek Doz Kemoterapi Sonrası Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu: Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul) 
12:15-13:30 Öğle Yemeği/Lunch
13:30-14:30  UYDU SEMPOZYUMU

IFI’lerde Gücün Yeni Formu; POSAKONAZOL TABLET

Oturum Başkanı: Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)
IFI Yolculuğuna Hematoloji Gözünden Bakış: Nur Soyer (Ege Üniversitesi, İzmir) 

IFI Yolculuğuna Enfeksiyon Gözünden Bakış: Bilgin Arda (Ege Üniversitesi, İzmir)

14:30-15:00 Coffee Break/Kahve Molası
15:00-16:30 Lenfoproliferatif Hastalıklarda Kök Hücre Nakli

Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

HKHN Endikasyonu Tartışmalı Hastalıklar ve Zor Nakiller:

Oturum BaşkanlarıÜlker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara), Atila Tanyeli (Memorial Hastanesi, İstanbul)

Multipl Myelomda OKHN Tarih mi Olacak?: Seçkin Çağırgan (Medicalpark Hastanesi, İzmir) Nörometabolik Hastalıklarda HKHN: Ne Zaman? Kime? Nasıl? : Barış Kuşkonmaz (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Hodgkin Lenfomada Transplantasyon ve Yeni İlaçların Zamanlaması: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) Konjenital Nötropenide Güncel Tedavi: G-CSF ve HKHN’nin Yeri: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir )
KLL ve Düşük Dereceli Lenfomada Nakil Zamanlaması: Olga Meltem Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul) Primer HLH: Gülyüz Öztürk (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
16:30-16:45 Coffee Break/Kahve Molası
16:45-18:00 Zor Vakalar

Oturum Başkanları: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Bülent Antmen (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana)

Donörden Hücre Toplanamadı, Ne Yapalım?: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana)
Preemptif Tedaviye Rağmen CMV DNA Artıyor: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Donör 65 Yaşında MUD Tarayalım mı?: Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Eyvah Konak Hücreleri Geri mi Geliyor? Kimerizm İzlenmesi: Mehmet Akif Yeşilipek (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
HKHN’nde Alloimmunizasyon ve Yönetimi: Fatih Erbey (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
18:00-18:30 Açılış Kokteyli (Fuaye Alanı)
18:30-19:30 Poster Tartışması(Poster Alanı)

 

20:30-22:30 Salon 7  Salon 6
Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komite Toplantısı Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Başkan: Mutlu Arat (Şişili Florance Nightangale Hastanesi, İstanbul) Başkan: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

2 Mart 2018 CUMA

SALON A SALON 7
 07:15-08:15   Kahvaltılı Uydu Sempozyumu

Experience with Grafalon in the MUD and MSD Setting: Nicolaus Kröger (University Hospital Hamburg, Germany)

08:30-09:30 Türkiye’de Kök Hücre Nakli

Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Türkiye’de Kök Hücre Nakil Endikasyonlarının Güncel EBMT IBMTR Endikasyonları ile Karşılaştırılması (Kök Hücre Nakil Yönergesi): Zeynep Şahika Akı (Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
Türkiye’de Son Durum Erişkin, Pediatri: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-12:00 Sağlık Otoritesi ve Kemik İliği Nakli

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Geri Ödemede Güncelleme: Metin Dağ (Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara)
Yurtdışı Akrabadışı Verici Tarama Sürecinde Geri Ödeme: Nihan Banu Aydaniç (İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul)
TÜRKÖK’de Son Durum: Medine Hasçuhadar (Sağlık Bakanlığı, Ankara)
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler (ATMP) ile ilgili Türkiye Stratejisi: Fikriye Handan Çelikel (TİTCK-İlaç Ruhsatlandırma Dairesi, Ankara)
12:00-12:15 Kahve Molası
12:15-13:15 UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara) 

Relaps Refrakter Multiple Myelomda Karfilzomib ile Değişen Tedavi Yaklaşımları: Tülin Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

13:15-14:15 Öğle Yemeği
14:15-15:45 Kök Hücre Naklinde Erken Komplikasyonlar

Oturum Başkanları: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Transplant İle İlişkili Mikroanjiopatiler: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Hastamın Ateşi Düşmedi!!: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Steroid Tedavisine Dirençli Akut GVHD’de Tedavi Yaklaşımları: Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
15:45-16:05 Kahve Molası
16:05-17:45 Kök Hücre Naklinde Geç Komplikasyonlar

Oturum Başkanları: Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli), Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

Kronik GVHH İmmünobiyolojisi: Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
cGVHD NIH Konsensus Sonuçları: Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Pulmoner Komplikasyonlar: Özlem Özdemir Kumbasar (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Transplantasyon Sonrası Hemofagositik Sendroma Yaklaşım: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:45-18:00 Kahve Molası
18:00-19:00 Sözlü Sunu Oturumları
21:00-21:30 Ödül Töreni
21:30-00:00 Konser

 

3 Mart 2018 CUMARTESİ

SALON A SALON 7
07:30-08:15 Yüksek Risk KLL Takibi ve KLL Transplantasyon Endikasyonları

Konuşmacı: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

08:30-10:00 Akut Lösemiler

Oturum Başkanları: Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Deniz Sargın (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

Akut Lösemilerde 9/10 Akrabadışı Verici Yerine Haploidentik Verici Kullanılabilir mi? – Erişkin Gözü ile: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Akut Lösemilerde 9/10 Akrabadışı Verici Yerine Haploidentik Verici Kullanılabilir mi? – Pediatrist Gözü ile: Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Refrakter Lösemilerde Kök Hücre Nakli’nin Yeri Var mı? Varsa Nasıl? – Erişkin Gözü ile: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)
Refrakter Lösemilerde Kök Hücre Nakli’nin Yeri Var mı? Varsa Nasıl? – Pediatrist Gözü ile: Namık Yaşar Özbek (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
AML’de Hedefe Yönelik Tedaviler, Nakil Öncesi ve Sonrası Takip – Erişkin Gözü ile: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AML’de Hedefe Yönelik Tedaviler, Nakil Öncesi ve Sonrası Takip – Pediatrist Gözü ile: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
10:00-10:30 Coffee Break/Kahve Molası
10:30-11:30 Akut Lenfoblastik Lösemi

Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Volkan Hazar (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

ALL’de Kök Hücre Nakli Yaklaşımı – Pediatrist Gözü İle: Tunç Fışgın (Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
ALL’de Kök Hücre Nakli Yaklaşımı – Erişkin Gözü İle: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)
ALL’de Transplantasyonun Başarısını Arttıran Hedefe Yönelik Tedavi Yaklaşımları – Pediatrist Gözü ile: Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)
ALL’de Transplantasyonun Başarısını Arttıran Hedefe Yönelik Tedavi Yaklaşımları-  Erişkin Gözü ile: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)
11:30-12:00 Coffee Break/Kahve Molası
12:00-13:00  UYDU SEMPOZYUMU

Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Hastalarının Tedavisinde Umut Yeniden: IMNOVID

Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon), Seçkin Çağırgan (Medicalpark Hastanesi, İzmir)

Konuşmacılar: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın), Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

13:00-13:45 Öğle Yemeği/Lunch
13:45- 15:15 Treatments That Can Replace Stem Cell Transplantation in Future/Gelecekte Kök Hücre Nakli’nin Yerini Alabilecek Tedaviler

Oturum Başkanları/Scientific Chairs: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Günhan Gürman (Ankara Üniversitesi, Ankara)

IL-15 and NK Cell Approaches to Prevent or Treat Relapse?: Jeffrey Miller (University of Minesota, USA)
İndüklenmiş PKH (iPS): Açelya Yılmazer Aktuna (Ankara Üniversitesi, Ankara)
CARTs in Academic Setting: Alvaro Urbano Ispizua (Josep Carreras Leukaemia Research Institue, Spain)